Natur

Hur Många Öar har Sverige?

Sverige har 221 831 öar, varav cirka 24 000 är öppna för allmänheten genom landets policy om rätt till allmän tillgång, som gör det möjligt för vem som helst att vandra genom frodiga skogar och fält och leta bär och svamp utan att be om tillstånd från markägaren, så länge man visar respekt för naturmiljön och privat egendom.

Även om Sverige är det land som har flest öar i världen är mindre än 1 000 av dem bebodda.

Landets tusentals öar återfinns till stor del längs den östra kusten från längst i norr till längst i söder, och några finns även utanför Sveriges västkust.

Den mest kända är Stockholms skärgård, som består av nästan 30 000 öar, holmar och klippor mellan Öregrund i norr och Landsort i söder.

Göteborgs skärgård kantar västkusten tillsammans med Bohusläns skärgård, som består av mer än 8 000 öar och holmar och som av CNN Travel har rankats som världens sjunde vackraste naturliga vildmarksområde!

Topp 10 Länder med Flest Öar

De tio länder som har flest öar är:

  1. Sverige – 221 831
  2. Finland – 188 000
  3. Norge – 55 000 
  4. Kanada – 52 455
  5. Indonesien – 17 508
  6. Australien – 8 222
  7. Filippinerna – 7 107 
  8. Japan – 6 853
  9. Storbritannien – 6 289
  10. Grekland – 6 000
Back to top button