Natur

Vad är Hesa Fredrik?

Hesa Fredrik är Larmet som Varnar vid Fara

I Sverige har vi ett utomhuslarm som kallas “Hesa Fredrik” och är en tjutande tyfon. Det består i skrivande stund av cirka 4 500 tutor utplacerade på höga ställen som exempelvis hustak. I städerna finns det fler tutor än på landsbygden. Tutorna finns i 220 av Sveriges 290 kommuner. Ungefär hälften av Sveriges befolkning bor så att de kan höra tutan när de är utomhus.

Tutorna Testas Fyra Gånger om Året

Fyra gånger om året testas Viktigt Meddelande till Allmänheten så kallat VMA-signalen för att säkerställa dess funktion. I skrivande stund sker testsignalen den första helgfria månaden i mars, juni, september och december. Testsignalen startar klockan 15.00 och avslutas klockan 15.05.

Fyra Olika Signaler

Hesa Fredrik har en uppsättning av fyra olika signaler som kan höras i olika situationer:

1

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten: 7 sekunders signal och 14 sekunders uppehåll. Upprepas 6 gånger.

2

Flyglarm: Signal med korta stötar under en minut

3

Beredskapslarm: 30 sekunders signal och 15 sekunders uppehåll. Upprepas under 5 minuter.

4

Faran över: Ihållande signal som låter i 30 sekunder. Den låter i slutet av testsignalen och den innebär också att faran är över vid signaler där du tagit skydd.

Detta ska du göra när Hesa Fredrik Ljuder

Vi ska nu gå igenom olika saker du ska göra när hesa fredriks signal ljuder:

I detta läget kan det komma väl tillpass med en vevradio, läs mer om hur en vevradio fungerar i vårt Vevradio Test där vi också recenserar årets nio bästa modeller!

Alla VMA på en Karta

Du hittar alla VMA på denna kartan.

Back to top button