Sport & Fritid

Hur Tjock Ska Isen Vara för att Åka Skridskor?

Solen skiner, vintern är här, och det knastrar härligt under fötterna – det är dags att snöra på sig skridskorna! Men innan du glider ut på den glittrande isen, har du funderat på om den verkligen bär? Att veta hur tjock ska isen vara för att åka skridskor är avgörande för din säkerhet och en fröjdefull tid på isen. Det handlar inte bara om att ha kul; det handlar om att komma hem igen med ett leende. Så häng med, låt oss dyka ner i vad som gör isen säker nog för att lira hockey och långdistansåkning!

Grundläggande kunskaper om istjocklek och säkerhet

Att förstå grunderna i istjocklek och säkerhet är fundamentalt för alla som ger sig ut på is. Det är en livsviktig kunskap som alla bör ha, oavsett om du är erfaren skridskoåkare eller en förstagångsbesökare på naturens spegelblanka dansgolv. Istjockleken måste vara tillräcklig för att stödja en persons vikt – och det blir mer komplext med fler personer och utrustning. Att uppskatta isens bärighet är dock inte alltid lätt; det kräver en kombination av praktisk erfarenhet och vetenskapligt understödd information. En generell tumregel att komma ihåg är ju klarare och fastare is, desto starkare. Grumlig, snötäckt eller porös is ger generellt svagare stöd. Dessutom varierar tillstånden drastiskt över korta avstånd och genom säsongen, vilket gör lokala råd och aktuell information ovärderlig vid isbedömning.

Viktiga faktorer som påverkar isens bärighet

Några av de mest kritiska faktorerna som påverkar isens bärighet inkluderar temperaturförändringar, vattenströmmar under isen, vind, och snötäcke. En plötslig temperaturökning kan snabbt försämra iskvaliteten, även om istjockleken verkar tillräcklig. Is nära vattenströmmar, såsom där bäckar eller floder går ut i sjöar, är ofta svagare på grund av den rörelse och friktion som vattnet skapar. Vind kan bidra till att förflytta snömängder och på så sätt skapa ojämn fördelning av isolering över ytan, vilket kan resultera i varierande istjocklekar. En tjock snötäcke fungerar som isolering som hindrar kyla från att nå vattnet under, vilket kan försena istillväxt väsentligt. Att bekanta sig med dessa variabler är nödvändigt för att göra välgrundade beslut gällande ispromenader och -aktiviteter.

Hur man mäter istjockleken korrekt

För att mäta istjockleken krävs precis utrustning och rätt teknik. Använd alltid en borr eller en isborr konstruerad för ändamålet. Börja med att borra ett hål nära kanten av isen där du planerar att ge dig ut. Kontrollera istjockleken med ett måttband eller en ispik med tydliga markeringar. När du mäter, se till att du tittar på den hela delen av isen, då det övre lagret kan vara porösare och mindre bärkraftigt. För en djupare förståelse av isens kvalitet kan du göra flera mätningar över det tilltänkta området för att fastställa median tjocklek och identifiera eventuella svaga punkter. Det är också viktigt att regelbundet uppdatera dessa mätningar eftersom väderförhållandena kan förändra isens egenskaper snabbt – ibland inom loppet av en dag.

Rekommenderad istjocklek för olika aktiviteter

Isens tjocklek spelar en kritisk roll för vilken typ av aktiviteter som är säkra att utföra. Därför är det viktigt att känna till och följa rekommendationerna för minimal is tjocklek som bygger på åratal av erfarenhet och expertis. Is tjocklek kan variera beroende på plats och tidpunkt, men finns det generella riktlinjer vi kan lita på. Nedan finner du en lista över rekommenderad minimal istjocklek för några av de mest populära vinteraktiviteterna. Kom ihåg att dessa rekommendationer ämnar att vara guider, och den lokala kännedomen samt aktuella isförhållanden bör alltid tas i beaktande innan man ger sig ut.

 1. Fotgängare (enstaka person): 7 cm tjock is.
 2. Skridskoåkning i grupp: 10 cm tjock is.
 3. Isfiske: 10-15 cm tjock is.
 4. Lek på is för mindre barn: 10 cm tjock is.
 5. Kälkåkning och liknande aktiviteter: 15cm tjock is.
 6. Snöskoter eller lätta fordon: 25 cm tjock is.

  Källor: sjoraddning.se, vrtj.se, friluftsframjandet.se

Skridskoåkning och isfiske

För älskare av vintriga äventyr och friluftsliv är skridskoåkning och isfiske två av de mest klassiska aktiviteterna. Men innan skridskorna knyts och isborren åker fram, bör man vara väl underbyggd med kunskap om säker istjocklek för just dessa aktiviteter. Som tumregel rekommenderas att isen bör vara minst 10 cm tjock för en enskild åkare på skridskor och idealiskt sett 10-15 cm för isfiske, där utrustningen lägger till ytterligare krav på isens bärighet. Skridskoåkning i grupp ställer högre krav eftersom lasten på isen distribueras över en mindre yta och därmed ökar risken för att isen sviker. För gruppskridskoåkning är det klokt att vänta tills isen uppnår en tjocklek omkring 15 cm. Vid isfiske, där man ofta är stillastående och kanske placerar ut flera tunga borrade hål i närheten av varandra, försiktighet aldrig kan överdrivas. Klart är, att se, lyssna och känn är viktets gyllene triangel när det gäller att tolka isens signaler. Alltid ha med rätt säkerhetsutrustning och respektera de oväntade faktorerna som moder natur kan presentera.

Om du är på jakt efter ett par långfärdsskridskor för vintersäsongen rekommenderar vi dig att läsa vår artikel Långfärdsskridskor Test, genom att klicka på länken!

Familjeaktiviteter och lek på isen

Att åka skridskor, kälkåka och leka på isen är utmärkta sätt för familjen att tillbringa tid tillsammans utomhus under de kalla månaderna. Barnens skratt som ekar över ispusterna värmer hjärtat lika mycket som en varm choklad efteråt. Men glädjen får inte överskugga säkerheten; när barn och vuxna ska samsas på isen bör tjockleken vara minst 10 cm för att självklart bära en vuxen och ett omtumlande barn. Isen ska vara stabil, fast och klar utan svaga punkter som snödrivor, rinnande vatten eller växtdelar som kan indikera dålig kvalitet. Uppmana barnen att hålla sig nära vuxna och att undvika områden med sprickor eller andra tydliga svagheter i isen. Ett bra tips är att försöka hitta ett plogat område som kommuner eller skridskoklubbar ofta preparerar för allmänheten – där kan ni åtnjuta skating utan oro. Kom ihåg: en rolig dag i det fria handlar inte bara om aktivitet, utan även om att komma hem tryggt och oskadat.

Rätt utrustning för ökad säkerhet på isen

När du har kontrollerat att isen är tillräckligt tjock för dina planerade aktiviteter, är nästa steg att se till att du har rätt utrustning. Säker utrustning är din bästa vän på isen och kan göra skillnaden ifall olyckan är framme. Nedan listas nödvändig personlig säkerhetsutrustning som alla borde ha med sig vid skridskoåkning eller andra aktiviteter på is. Innan utrustningen sätts på, se till att den är i gott skick och att du känner till hur den ska användas korrekt – det kan vara skillnaden mellan en minnesvärd dag och en katastrof.

 • Isdubbar runt halsen, snabbt tillgängliga för självbärgning.
 • Is-pik eller ispikar för att testa isens styrka framför dig.
 • Visselpipa eller airhorn för att signalera om hjälp.
 • Räddningslina som kan kastas till någon som gått igenom isen.
 • Vattentäta flytoveraller eller flytväst för extra flytkraft och skydd mot kylan.
 • Reservkläder paketerade vattentätt ifall du skulle blöta ner dig.

Att förstå isens kvalitet och farliga områden

Att skilja mellan olika typer av is är avgörande när det kommer till säkerhet vid olika vinteraktiviteter. Klar istäcke är stark och skapas genom en långsam, fryst process vilket resultat i en homogen och tätpackad struktur. Detta är den bästa typen av is för skridskoåkning och andra aktiviteter eftersom den har hög bärkraft. I kontrast till klar is finns det som kallas för snöis eller slap-is; en porös och svagare form vars bärighet är betydligt lägre, vilket gör den mindre passande för aktiviteter som kräver solid grund. En annan vanlig typ är våris, som bildas när temperaturerna börjar stiga igen vilket resulterar i en kristallinsk struktur som gör att den börjar smälta och därmed bli svagare. Även s.k. “solkatt”is, som ofta ser ut som en mörk massa under ytskiktet, bör undvikas då den signalerar att smältprocessen har startat inifrån och att bärigheten försämras.

Handlingsplan vid olycka på isen

En utomhusdag fylld av skoj kan snabbt förvandlas till en farlig situation om olyckan inträffar på isen. Därför är det absolut nödvändigt att ha en noggrant genomtänkt handlingsplan. Skulle någon gå igenom isen, är det första steget att försöka hålla lugnet – både den drabbade och hjälparna. Om du är den som har hamnat i vattnet, försök att andas lugnt och kalla på hjälp medan du använder dina isdubbar för att få fäste och dra dig upp. Börja vid den punkt där du bröt igenom, eftersom du vet att isen där bar dig tidigare. De som hjälper till bör lägga sig platt på magen för att fördela sin vikt när de närmar sig och använda räddningslinan eller en lång föremål som en gren eller skridskoåkningens stav för att undvika att själva bryta igenom. Efter en lyckad räddning är det av högsta vikt att genast söka skydd och värme, samt att varna andra för det farliga området. Händelseförloppet bör rapporteras till myndigheter så de kan vidta åtgärder – din insats kan rädda liv.

När ska man undvika att åka skridskor på naturlig is?

Det finns tydliga tecken att vara uppmärksam på när det kommer till säkerhet på is, och det är avgörande att känna till dessa för att undvika farliga situationer. Man bör avstå från skridskoåkning på naturlig is när temperaturen varit varierande, vilket orsakar till att isen smälter och fryser om vartannat, eftersom detta försämrar isens struktur och hållfasthet. Efter snöfall bör man även vara extra vaksam då snötäcket kan isolera och därmed minska tillväxten av isen samt dölja svaga punkter. Mörk is är oftast starkare än ljus, bubblig is – och om isen ser matt ut eller har sprickor, är det ett tecken på svaghet. Variationer i färg, särskilt mörka fläckar, kan vara indikationer på vattenströmmar under ytan som gör isen tunnare. Därför är det klokt att alltid följa lokala rekommendationer och varningssignaler samt att utnyttja lokal kännedom innan man ger sig ut på en skridskotur.

Tecken på osäker is och riskbedömning

Ifrågasätt alltid isens förmåga att hålla din vikt och utför en noggrann riskbedömning innan du vågar dig ut. Tecken på osäker is inkluderar synligt rinnande vatten på isytan, sprickbildning eller bulande av isen, vita “frostblommor” eller kristaller som ett tecken på att isen nyligen har brutits upp och frusit igen. Hörbart knakande eller knäppande ljud kan också vara varningssignaler att ackta. Vattenfågelaktivitet kan dessutom indikera öppet vatten och svag is. Ha alltid respekt för moder natur och tveka inte att avstå från planer om du är det minsta osäker. Kom ihåg att det inte finns någon skam i att försiktigt testa sig fram och att välja säkerheten framför risken. Att lära sig läsa naturens egna varningssignaler kan rädda liv.

Sammanställning av råd för en säker skridskotur

Att stiga ut på isen är som att beträda en annan värld – skimrande och spännande men inte utan sina risker. Därför är det viktigt att samla och följa en rad trygga råd för din skridskotur. Förbered dig alltid genom att informera någon om vart du ska och när du planerar att vara tillbaka. Använd alltid hjälm och ta med nödvändig säkerhetsutrustning såsom isdubbar, visselpipa och flythjälpmedel. Var extra uppmärksam på väderförändringar och undvik is som inte har kontrollerats eller där varningar finns utfärdade. Om du är osäker på isens säkerhet, avstå från att ge dig ut. I slutändan är det bästa sättet att njuta av en dag på isen att göra det säkert. Genom att respektera naturen och de råd som erbjuds, kan din dag med skridskoåkning bli en glädjefylld och oförglömlig upplevelse – och något du kan se fram emot att göra om och om igen, med försiktighet och glädje som ständiga följeslagare.


Läs gärna vår relaterade artikel Hur Fort Åker Skridskoåkare, genom att klicka på länken!

Vanliga Frågor och Svar

En is som är 20 cm tjock kan generellt sett bära en person som är ute för att åka skridskor eller promenera, men det är viktigt att komma ihåg att istjockleken inte är den enda faktorn för isens bärighet. Isens styrka beror även på flera andra omständigheter, som till exempel isens kvalitet och om det finns strömvatten i närheten. Det är alltid rekommenderat att utföra en isdubbsprovning innan man ger sig ut på okänd is.
Isens bärighet varierar beroende på flera faktorer såsom temperatur, snötäcke och vattens understrukturen. Generellt sett anses en is vara säker för skridskoåkning och promenader när den är minst 10 cm tjock, men alltid kontrollera lokala rekommendationer och gör egna bedömningar innan du ger dig ut.
För säker skridskoåkning på naturis i Sverige bör isen vara minst 10 centimeter tjock för att kunna bära en person. Tjockleken kan variera beroende på faktorer som temperatur, snötäcke och strömmar, så det är alltid viktigt att kontrollera isens kvalitet innan åktur.
För att åka säkert på is bör man sikta på en istjocklek på minst 10 centimeter klar, fast is för skridskoåkning. Tänk på att isens tjocklek kan variera avsevärt över en kort sträcka, så kontrollera alltid isens kvalitet frekvent.
Back to top button