Natur

Hur Lång är en Sjömil

En sjömil, eller en nautisk mil som det också kallas är den längdenhet som används inom sjö- och flygfarten. En sjömil är baserad på jordens omkrets och motsvarar en distansminut. Enkelt uttryckt är det den sträcka som en båt färdas på en minut.

I den här artikeln förklarar vi hur lång en sjömil är, dess historia och hur sjömil beräknas och används inom navigering!

Så Lång är en Sjömil?

Definitionen av en sjömil är exakt 1 852 meter. Det ska dock sägas att det också finns en gammal benämning på sjömil i Sverige på 7420,44 meter som är lika med en geografisk mil (1/15 dels ekvatorsminut), detta mått gick dock ur tiden och slutade användas inom sjöfart redan på 1800-talet då metersystemet skapades i Paris.

Så Beräknas en Nautisk Mil

En sjömil är lätt att beräkna! Ifall du åker i 1 knop kommer du 1 sjömil på en timme. Allt du behöver för att räkna ut tiden det tar att ta dig från A till B är sträckan och farten. Med detta i åtanke ser formeln ut på följande sätt för att räkna ut tiden:

Formeln för att beräkna tid i timmar= Sträckan i sjömil / Hastigheten i knop.

Formeln för att beräkna tid i minuter= Gångra tiden i timmar ovanför med 60.

Formeln för att beräkna tid i sekunder= Gångra tiden i minuter ovanför med 60.

Användning av Sjömil

Med hjälp av sjömilen kan sjömän och navigatörer mäta avståndet på sin resa och exakt fastställa hur lång tid det tar att nå sin destination. Den nautiska milen används också av piloter, eftersom den hjälper dem att övervaka höjd, hastighet och bränsleförbrukning. Och det är inte bara för sjöfartyg och flygplan; sjömil används också för att mäta höjder på berg, beräkna tidvattensförändringar och planera en rutt för en ubåt! Så om du någon gång känner dig vilse, oroa dig inte – sjömilen finns där för att guida dig säkert tillbaka till land. Läs gärna våran artikel om olika typer av segelbåtar!

ALL ABOARD!

Back to top button