Natur

Hur Många har Bestigit K2 – Världens Näst Högsta Berg

Känslan av att nå toppen av ett berg är oöverträfflig, särskilt när det gäller ett av världens mest utmanande berg – K2. Känt som “det vilda berget” lockar det årligen modiga klättrare ivriga att testa sina gränser. Men det är inte alla som lyckas; K2 bjuder på extrema förhållanden och krävande terräng. Vem kan egentligen säga att de har erövrat världens näst högsta topp? Vi ska dyka ner i historien om denna magnifika jätte för att få reda på hur många som faktiskt har lyckats med bedriften att bestiga K2.

K2 – En kort översikt

K2 är inte bara världens näst högsta berg utan även en av de mest respektingivande klättringsutmaningarna som finns. Med sina 8 611 meter över havet står det majestätiskt i Karakoram-kedjan på gränsen mellan Pakistan och Kina. Berget har en mindre frekventerad klätterhistorik än sitt berömda syskon, Mount Everest, mycket på grund av dess svårnavigerade terräng och ostabila klimatförhållanden. K2 har fått sitt namn från den enkla kartmarkeringen under den Stora Trigonometriska Undersökningen av brittiska Indien, och trots att det har föreslagits mer poetiska namn har den lakoniska beteckningen fastnat. Till skillnad från Everest som kan skryta med hundratals bestigningar varje år, ser K2 bara en bråkdel av det antalet våghalsiga själar på sin topp. Det berättar något om dess oförsonliga natur och det äventyr som väntar de som vågar sig på dess lutande is, massiva seracker och beryktade väder.

Varför K2 är ett av de svåraste bergen att bestiga

Flera faktorer bidrar till att K2 är känt som ett av jordens svåraste berg att bestiga. Först och främst är det bergets ogästvänliga topografi; dess pyramidform är både visuellt fascinerande och tekniskt utmanande, med klippor som kräver skicklig klättring och isväggar som ofta innebär en dödsfara. Den ökända “Bottleneck” – en smal passage strax under toppen – har varit platsen för många olyckor, främst på grund av fallande is från den överliggande seracken. Dessutom är vädret på K2 notoriskt oberäkneligt, och snabba stormar kan svepa in utan förvarning, vilket gör varje bestigning till ett kapplöpning mot tiden. En annan faktor är tillgängligheten; medan basläger på andra berg kan vara relativt lättillgängligt, kräver vägen till K2s basläger en flera dagars lång vandring genom ett rufft landskap. All denna osäkerhet tillsammans med den extrema höjden och den tunna luften gör att varje försök att erövra K2 är en lektion i mod, uthållighet och ödmjukhet inför naturens krafter.

Historiska expeditioner till K2:s topp

Ända sedan de tidigaste dagarna av bergsbestigning har K2 framstått som en nästan oövervinnerlig titan och har trollbundit äventyrare över hela världen. De första seriösa försöken att bestiga berget gjordes på 1900-talets första hälft, men det var inte förrän 1954 som en italiensk expedition till slut lyckades nå toppen. Denna framgång satte ribban för framtida bestigningar och bekräftade att det nästintill omöjliga var möjligt. Varje expedition till K2 har skrivit sin egen historia, bidragit med värdefull kunskap och i vissa tråkiga fall, tragiskt bidragit till bergets bistra rykte som en av de farligaste utmaningarna för klättrare världen över.

De första framgångsrika klättrarna

Den italienska expeditionen som tog sig till toppen av K2 den 31 juli 1954 var ledad av Ardito Desio, och det var klättrarna Lino Lacedelli och Achille Compagnoni som planterade flaggan på toppen. Detta historiska ögonblick var resultatet av åratal av noggrann planering, hård träning och oöverträffat mod. I skuggan av Everest blev deras triumf en stark påminnelse om att även äventyr som ser omöjliga ut kan övervinnas genom uthållighet och samarbete. Deras framgång blev också en stor inspiration för efterföljande generationer av klättrare, som drömde om att följa i deras fotspår.

Utmaningar och tragedier genom åren

Att bestiga K2 är långt ifrån en riskfri upplevelse. Klättrare möts av såväl tuffa fysiska som psykiska påfrestningar och berget har inte undgått att ta sin tribut. Berget har setts som “det dödliga berget”, inte bara på grund av svårighetsgraden utan även för dess höga mortalitet bland dem som vågar sig på att nå toppen. På 1980-talet kom en säsong att benämnas som “Svarta Sommaren” efter att tretton klättrare miste livet. Och år 2008 inträffade en olycka där elva människor omkom, vilket tydligt bekräftar de extrema riskerna med att scaling this dangerous peak. Dessa tragedier påminner oss om den yttersta respekten naturen kräver och de skoningslösa villkor under vilka bergsklättrare bedriver sin passion.

Statistik: Bestigningar och försök över tiden

Att utforska statistiken bakom K2:s bestigningar är som att bläddra i ett äventyrsepos fyllt av triumfer och tragedier. Sedan den första bekräftade framgångsrika bestigningen 1954, har det förekommit en ständig ström av klättrare som drömmer om att nå toppen. Men trots tilltagande teknologiska framsteg och förbättrade säkerhetsstrategier, är antalet bestigningar relativt lågt i jämförelse med Everest, dess mer berömda motsvarighet. Detta beror delvis på de kortare väderfönstren för säkra klättringar och K2:s ökända svårighetsgrad. De senaste åren har dock sett en ökning av både framgångsrika bestigningar och av internationell representation på bergssidan, vilket visar på en global fascination för denna mäktiga utmaning.

I augusti 2022 hade enligt de bästa uppskattningarna ca 700 klättrare bestigit K2, varav 190 (27 % av alla K2-bestigningar) enbart under 2022 års säsong. Ungefär 96 personer har hittills dött på berget, men dödssiffran, som en gång var nästan 25%, är mycket lägre än under tidigare år. Under 2022 dog till exempel bara tre klättrare på berget, vilket motsvarar 1,6 % av alla lyckade toppbestigningar.

Framgångsrika versus ofullbordade expeditioner

Jämfört med Everest’s hundratals årliga topp-bestigningar, sitter K2 fast i ett ensiffrigt genomsnitt. En blick på ration mellan framgångsrika och ofullbordade försök lyfter fram bergsbestignings-entusiasternas beslutsamhet och målmedvetenhet – men även bergets obevekliga förmåga att avvisa sina beundrare. Den extremt ogästvänliga miljön och tekniska klättring krävs ofta sin tribut; vart fjärde försök att nå toppen resulterar i förlust av liv, vilket gör K2 till ett av de dödligaste bergen på planeten. Denna skrämmande statistik tjänar som en ständig påminnelse om respekten som det karga landskapet kräver från de som vågar sig på att sätta sina fotspår på dess sluttningar.

Klättringsrutter på K2

K2 bjuder inte bara på en av världens tuffaste klättringar utan även på en mängd olika rutter som tar klättrare till dess majestätiska topp. Var och en har sina egna unika utmaningar och landskap som skiljer dem från varandra. Den allra vanligaste rutten är Abruzzileden, som trots dess popularitet, innebär tekniskt svår terräng och kräver briljant klätterförmåga och navigeringskunskap. Andra rutter som Bottleneck eller Nordväggen erbjuder olika typer av utmaningar, såsom abrupta isfall och oförutsägbara vindar, vilket kräver extra fokus på säkerheten. Val av rutt är en balansgång mellan klättrarens tekniska skicklighet, erfarenhet och de aktuella väderförhållandena. Oavsett vald väg uppstår det regelbundet nya hinder som naturen skapar, vilket gör varje bestigning till en unik upplevelse. Det krävs grundlig förberedelse, djup respekt för berget och dess omgivning samt en god förståelse för de risker som varje rutt medför.

Risker och utmaningar med att bestiga K2

Att bestiga K2 gäller mer än att bara ha modet och viljan. Berget ställer enorma krav på klättrare med sina skiftande förhållanden och oförutsägbara risker. Listan över utmaningar är lång och bred, vilket gör K2 till en av världens mest riskfyllda bestigningar. Många av dessa risker är unika för K2 på grund av dess geografiska läge, klimatförhållanden och terrängstruktur. Klättrare som överväger få ta sig an berget måste vara medvetna om dessa risker innan de ens börjar planera sin expedition.

 • Extremt väder med snabba förändringar, inklusive stormar och laviner
 • Extremt låga temperaturer som kan leda till frostskador
 • Stora risker för fall på grund av branta passager och ostabila isstrukturer
 • Begränsade tidsperioder för säker bestigning (väderfönster)
 • Tunn luft och syrebrist som ökar risken för höghöjdssjuka
 • Svårigheten att genomföra räddningsoperationer vid nödsituationer

Väderförhållandena på K2

De som tar sig an K2 möts av några av de mest oberäkneliga och extrema väderförhållanden på jorden. Berget är berömt för sina kraftiga stormar som kan komma från ingenstans och den kraftigt sjunkande temperaturen som kan nå nedåt -60 grader Celsius i högfjällsmiljö. De hastiga väderomslagen är så oförutsägbara att en solig dag snabbt kan förvandlas till en överlevnadssituation med vindar som överstiger 200 kilometer i timmen, vilket gör varje steg på berget till en livsfarlig utmaning. Dessa extrema förhållanden gör fönstren för en säker klättring oerhört korta, och klättrare måste ofta agera snabbt för att utnyttja dessa tillfällen. Dessutom bidrar K2:s geografiska läge till dess notoriska “riksdag – ett fenomen som innebär att molnen bildar en flaggliknande formation runt toppen, vilket är ett tecken på kraftiga vindar och stormar.

Tekniska svårigheter och fysiska krav

K2 ställer inte bara extremt höga krav på klättrarens uthållighet och tålighet mot kyla, utan även på teknisk skicklighet. Bergsklättrare står inför otaliga tekniska passager som kräver både finess och kraft. Förutom den ständiga risk för fallande stenar och is, finns det avsnitt med nästintill vertikala klippor och isväggar som måste övervinnas. Sådana passager kräver användning av all avancerad klättringsutrustning samt en djup förståelse för bergsklättringstekniker. Klättrare måste ha erfarenhet av liknande förhållanden och förmågan att fatta snabba beslut i kritiska situationer. Dessutom måste varje person som tar sig an K2 vara stark nog att hantera de enorma fysiska påfrestningarna, inklusive höghöjdssjuka, som direkt korrelerar med syrebrist på hög höjd, vilket kan leda till potentiellt livshotande tillstånd som lung- eller hjärnödem.

Utrustning och förberedelser för en K2-expedition

Innan man ger sig på att bestiga K2 krävs en otrolig mängd förberedelser. Det är inte bara ens egen fysiska och mentala styrka som sätts på prov, utan också utrustningen som kan betyda skillnaden mellan liv och död. Den rätta utrustningen ska garantera säkerhet under klättringens många och varierande förhållanden. Om klättraren inte är ordentligt utrustad, kan den beta förödande konsekvenser, vilket tyvärr har skett i några av de tragiska klättringshistorierna på K2. Här är en lista över några av de mest kritiska föremålen som bör ingå i varje klättrares arsenal.

 • Specialdesignade höghöjds-klättringsstövlar
 • Isyxor för att säkra vägen och assistera klättring på is
 • Hjälm för att skydda huvudet från fallande stenar eller is
 • Klättersele för rep-assisterad klättring och säkring
 • Värmekläder som klarar extrem köld
 • Sovsäck som är anpassad för extremt låga temperaturer
 • Säkerhetsutrustning inklusive karbinhakar, rep, slingor och isskruvar

Kända personer som bestigit K2

Det är inte bara K2:s höjd och terräng som skriver dess historia, utan även de extraordinära individer som har vågat sig på att erövra det. Bland de mest anmärkningsvärda klättrarna finns polackerna Krzysztof Wielicki och Leszek Cichy, som blev de första att nå toppen under vintern 1980, en bedrift som många ansåg omöjlig givet de extremt svåra väderförhållandena. Reinhold Messner, legendar inom bergsklättringens värld, har också skrivit in sig i historien genom sin lyckade solo-bestigning 1979 utan användning av extra syrgas. Även bland dessa framstående namn finns det hjältemodiga kvinnor som Wanda Rutkiewicz, den första kvinnan att klättra K2. Därtill ska vi inte förglömma de tappra sherpaerna, inklusive Chhang Dawa som tillsammans med sitt team har stöttat många expeditioner. Dessa klättrare och många andra har inte bara satt sin prägel på bergets historia utan också inspirerat kommande generationer av äventyrare att fortsätta utforska världens mest utmanande toppar.

Vanliga Frågor och Svar

Hur många har bestigit K2 utan syrgas?
Fram till nu har endast ett fåtal personer i världen klarat av att bestiga K2 utan hjälp av syrgas. Denna bedrift har uppnåtts av mindre än 20 individer, en prestation som understryker både faran och svårigheten i att klättra världens näst högsta topp utan konstgjord syretillförsel.
Hur många har omkommit på K2?
K2, även känd som Mount Godwin-Austen, ligger på gränsen mellan Kina och Pakistan och är det näst högsta berget i världen. Fram till och med mars 2023 har omkring 86 människor omkommit i försök att bestiga K2, vilket gör berget till ett av de farligaste för bergsklättrare på grund av dess svårigheter och extrema väderförhållanden.
Hur mycket kostar det att bestiga K2?
Kostnaden för att bestiga K2 varierar beroende på flera faktorer som expeditionens längd, guidetjänster, och logistik. Prisintervallet kan ligga mellan ungefär 30,000 till 60,000 USD per person, men det är viktigt att tänka på att detta inte inkluderar personlig utrustning, reseförsäkring, och andra potentiala kostnader som kan uppstå.
Vilket berg har flest dött på?
Det berg i världen där flest människor har omkommit är Mount Everest, även om det inte ligger i Sverige. Inom landets gränser är Kebnekaise det högsta berget, men det har en god säkerhetsstatistik och är inte känt för ett högt antal olyckor.

Back to top button